Przejdź do treści

Zakres usług

Pozyskiwanie funduszy UE na badania, wdrożenia, inwestycje, szkolenia, innowacje, projekty promocyjne, tworzenie funduszy inwestycyjnych. Wsparcie sprzedaży dzięki funduszom UE. Przygotowywanie wniosków do NCBIR,PARP, RPO, Komisji Europejskiej.

Masz jakieś pytania?
Śmiało, napisz do nas już teraz!

Napisz do nas

1. Przygotowywanie wniosków o dotacje, biznesplanów, studiów wykonalności.
2. Pomoc w pozyskaniu kredytu pod dotacje, kredytu technologicznego, leasingu.
3. Doradztwo w rozliczaniu i zarządzaniu.
4. Pozyskiwanie partnerów do konsorcjów i doradztwo w zamówieniach publicznych.