Aktualności

Organizujemy workshopy i szkolenia w zakresie instrumentow dłużnych i kapitałowych oferowanych przez Komisję Europejską w ramach planu Junckera:

  • preferencyjne pożyczki i gwarancje bankowe,
  • linie kredytowe z preferencyjnym oprocentowaniem, leasing preferencyjny
  • wsparcie kapitałowe dla funduszy inwestycyjnych
  • instrumenty typu equity finansowane przez Komisje Europejską,
  • Finansowanie oferowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych,Europejskiego Banku Inwestycyjnego, programów COSME, Horyzont 2020, EOSI, Kreatywna Europa, CIP, ZPR.

 

See more